ราคาทองคำ 20 เดือนกันยายน65 ขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำ 20 เดือนกันยายน65 ขึ้น 50 บาท

วันนี้ (20 ก.ย. 65) สมาคมค้าทอง รายงานราคาทองคำหลังปิดตลาด เปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมด 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้
รับราคาครั้งที่ 1 ขึ้น 100 บาท

 

ทองรูปพรรณ

เปลี่ยนแปลงราคาครั้งที่ 2 ลง 50 บาท

เปลี่ยนแปลงราคาครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท

เปลี่ยนแปลงราคาครั้งที่ 4 ลง 50 บาท

 

ทองแท่ง

ขายออก บาทละ 29,250

รับซื้อ บาทละ 29,150

 

ทองคำรูปพรรณ

ขายออก บาทละ 29,750

รับซื้อ บาทละ 28,622.08

ทั้งนี้ ราคาทองตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงปิดตลาดปรับ 4 ครั้ง ราคาขึ้น 50 บาท

Share